Missie

Om deur middel van die bediening van Woord en Sang, onder leiding en inspraak van die Heilige Gees, die Evangelie van Christus diensbaar en prakties in die gemeenskap toe te pas.

Visie

Die Kruiskyk Teater is ‘n uitbreiding van Kruiskyk TV, 24 uur Afrikaanse Geestelike TV kanaal.

U teenwoordigheid by die teater bring ook mee dat u direk betrokke is by die Evangelisasie wat deur middel van die televisie media gebeeldsend word en honderd duisended siele bereik.

Die Kruiskyk Teater bediening is daarop gefokus om ‘n dienssentrum, prakties en dienend, daar te stel aan ‘n gemeenskap waardeur die siel, gees en liggaam, gestig sal word.

Indien u oorweeg om deel te word van die Kruiskyk Teater familie, gesels gerus met ons.

Adres en Dienstye

131 Main Weg, Strand, Helderberg, Wes-Kaap.

9:00 Sondae