Visie

» Ons sal mense se lewens doelgerig positief beïnvloed deur die krag van Goeie Nuus

Fokus is om

» Goeie nuus in Afrikaans op nasionale en internasionale vlak uit te saai (Suid Afrika, Namibië, Botswana, Zimbabwe ens.)

» Samewerking tussen onderskeie denominasies te bevorder

» Goeie waardes en Christelike uitsendings as hoogste prioriteit te steun

Missie

» Verryking van ons kykers se lewens deur goeie nuus

» Betekenisvolle verhoudings met alle vennote ter ondersteuning van ons visie

» Fasilitering van waarde gebaseerde uitsaaimateriaal wat belyn is met standaarde

» Hoë kwaliteit produksies deur die aanwending van wêreldgehalte tegnologie

» Die bestuur van die organisasie se belange met integriteit deur die kundigheid van ons mense