Open Heaven with Prophet Dewald

God has called us all for an assignment. “Thy will be done in earth, as it is in heaven.” Our responsibility is to reveal Heaven in every area of influence God assigns us. This program is focused on leading and maturing you in your God-given Assignment and permeating the earth by revealing the Kingdom of Heaven.

Doxa Deo

Doxa Deo is ‘n beweging van kerke en ander organisasies wat droom dat God se heerlikheid in mense en in die samelewing sal pos vat. Ons rig mense op om in hulle wêreld die Geloof, Hoop en Liefde van ons God te vestig.