Vertoonvenster

Vertoonvenster op Kruiskyk verskaf opleiding aan kinderbedienaars en vrywilligers. Die program help gemeentes verbeter in moderne kerkmusiek, memmorisering van Bybelverse, storievertelling en vele meer. Ons kuier elke week by iemand anders om  kykers aan ‘n wye verskeidenheid van bedieninge blood te stel. Die program word aangebied deur Erich Posthumus van die Goeie Nuus Fabriek.

Oase Gemeente

Sedert 1916 is Oase Gemeente se fokus om God te verheerlik,om mense te help groei in diè Vader-kind verhouding en om waarlik sout en lig te wees in ons gemeenskap. Ons leef hierdie visie uit deur 4 waardes:’n liefde vir die Woord, opregte aanbidding, om koinonia te skep en goeie rentmeesters te wees.

Kompas

Kompas Gemeente is ‘n Afrikaanssprekende kerk wat strewe om belewenisbyeenkomste te skep waarin jy God kan ontmoet. Ons sien onsself inpas tussen die Pinkster en Driesusters Kerke. Ons dienste is modern, maar tog behou ons die mooi vanuit die tradisionele en charismatiese bewegings. Ons probeer om dit nie vir mense wat skepties is oor God…

Errol Joemath –Barrier Breaking Men

Barrier Breaking Men is a Christ Centred Organization where our vision is for men to take off their mask and be real. We are passionate in uniting men from different  denominations to work together in one goal to lift up the Name of Jesus. We believe together we can do so much more. Our motto is “…

Open Heaven with Prophet Dewald

God has called us all for an assignment. “Thy will be done in earth, as it is in heaven.” Our responsibility is to reveal Heaven in every area of influence God assigns us. This program is focused on leading and maturing you in your God-given Assignment and permeating the earth by revealing the Kingdom of Heaven.