Kruiskyk Familie Sentrum se nuwe tuiste

Kruiskyk Media-Kerk bedien kykers regoor die wêreld, wie ingeskakel is by die Kruiskyk Familie Sentrum dienste vanuit Kaapstad, Suid-Afrika.  Die Media-Kerk lidmate gehoor bestaan uit individue van verskeie lande, kulture en denominasies.

Media-Kerk lidmate skakel wêreldwyd in via:

Waarom skakel soveel kykers in by Kruiskyk Familie Sentrum Media-Kerk via die Internet ?

Daar is verskeie redes :-  Logistieke aspekte wat verhoed dat Media-Kerk lidmate enige fisiese byeenkomste kan bywoon sluit in dat lidmate buite die bereik van enige plek van byeenkomste woon,  sekere gesondheidstoestande het reis komplikasies tot gevolg en intussen eis die pandemie ook sy tol op byeenkoms bywoning.  Kruiskyk Familie Sentrum Lof en Aanbidding is gefokus en gesentreer rondom die vrylike werking van die Heilige Gees en word aangebied vanuit ‘n gevestigde, eg Pinkster agtergrond – ten spyte daarvan dat die modern kerk persepie anders sou wou voorstel.  Woord aanbiedinge is gefundeer in die Bybel as enigste fondasie, aktueel en relevant aangebied tot huidige tye, om lewens van kykers sinvol te impakteer vir elke-dag lewensuitdagings.

Wat behels dit om ‘n Familie Sentrum Media-Kerk Lidmaat te wees ?

Ons bevestig ons standpunt duidelik, dat individue nie uit kerke en byeenkomste moet bly vir aanlyn diens bywoning, vir enige ander redes as noodgedwonge situasies nie.  Bestaande lidmate van ander gemeentes word vriendelik versoek om nie ook offisieel as Kruiskyk Familie Sentrum Lidmaat aan te sluit nie.

Media-Kerk Lidmate ontvang ‘n offisiele Familie Sentrum Lidmaatskap Sertifikaat via e-pos.  U word dan voorts beskou as ‘n aktiewe lidmaat, ongeag hoe u ingeskakel is by dienste, in ons opinie is u net soveel deel as diegene binne-in die gebou in Kaapstad.  As aktiewe lidmaat, weet ons u beskou die  Kruiskyk Familie Sentrum as u Kerk en versoek ons u om ook aktief in gebed te tree vir elke area van die bediening wat insluit Kruiskyk Televisie, Familie Sentrum Gemeente, Voedselprojekte, Uitreike, Kinderbediening, Opname ateljees ens  Inteendeel wil ons u vra om intens in gebed te tree, ons het u gebede baie nodig, dit is absoluut die vertrekpunt van enige bediening.

 

Media-Kerk lidmate ontvang maandeliks ‘n skrywe via e-pos waarin u op hoogte bly van gebeure in die Kruiskyk geledere.  Aktiewe Media-Kerk lidmate kwalifiseer dat ‘n verteenwoordiger van Kruiskyk hul troue of begrafnis waarneem.  By evaluasie van die situasie, word ‘n besluit geneem welke die diens in persoon waargeneem sal word indien dit binne die grense van Suid-Afrika is, alternatiewe via ‘n digitale medium soos Zoom.

Geleentheid word gebied aan Media-Kerk lidmate om finansiele bydrae te lewer aan die bedieninge, soos by formele kerk dienste.  U sal die informasie in u Welkom skrywe ontvang na offisiele aansluiting.

Deur deel te vorm van Kruiskyk, vorm u deel van ‘n wereldwye multi-medium bediening waar ons die Woord van Jesus Christus vanuit die Familie Sentrum bedien om lewens te impakteer, te verander en te transformeer om betekenisvol op aarde te leef en aan die einde van die wedloop, die Ewigheid in die Koninkryk van Jesus te spandeer.

Vir die volledige Kruiskyk Geloofsbelyd, kliek hier:

GELOOFSBELYDENIS

Kruiskyk onderskryf die volgende geloofsbelydenis en verbind homself daartoe in alle uitsendings:

  • Ons glo in die drie-enige God – een wese, maar drie persone – Vader, Seun en Heilige Gees.
  • Ons glo dat God die Vader, die Skepper en Onderhouer van die heelal is.
  • Ons glo dat Jesus Christus die Seun van God is, verwek deur die Heilige Gees en gebore uit die maagd Maria; Hy   het gely en gesterf aan die kruis, is uit die dood opgewek met ‘n verheerlikte liggaam en het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van die Vader van waar Hy weer sal terugkom om Sy kinders te kom haal.
  • Ons glo in die Persoon van die Heilige Gees, die vervulling met die Gees en die gawes van die Gees.
  • Ons glo in die Bybel as die geïnspireerde Woord van God.
  • Ons bely dat die mens weens die sondeval van nature ‘n sondaar is en sonder bekering en wedergeboorte God nie sal sien nie.
  • Ons glo dat wedergeboorte deur die Heilige Gees teweeggebring word waardeur mense ook deel word van die familie van God hier op aarde. Ons glo dat saligheid en die Ewige Lewe deur God aan mense geskenk word alleenlik deur geloof in Jesus Cristus.
  • Ons bely dat die Kerk van Jesus Christus in verskillende gestaltes hier op aarde bestaan.
  • Ons glo dat Kruiskyk ‘n instrument in Sy hand is om Sy koninkryk op aarde te bou.

Om aan te sluit by die Kruiskyk Familie Sentrum Media-Kerk, voltooi asb die onderstaande:

[contact-form-7 id="61332" title="Familie Sentrum Opteken"]