REEDS VIR DIE AFGELOPE 14 JAAR SUID-AFRIKA SE GUNSTELING AFRIKAANSE GEESTELIKE TELEVISIE KANAAL

Wie is Kruiskyk

Visie / Vision

  • Ons sal mense se lewens doelgerig positief beïnvloed deur die krag van Goeie Nuus

We will positively influence the lives of viewers through the power of the Good News message

 

Missie / Mission

  • Verryking van ons kykers se lewens deur die Goeie Nuus boodskap

Enriching the lives of viewers through with the Good News message

  • Betekenisvolle verhoudings met alle vennote ter ondersteuning van ons visie

Meaningful working relationships as value added support to the vision

  • Fasilitering van waarde gebaseerde uitsaaimateriaal wat belyn is met behoorlike standaarde

Facilitation of value based broadcasting material which is aligned with proper standards

  • Hoë kwaliteit produksies deur die aanwending van wêreldgehalte tegnologie

High quality productions through the utilising of world class technology

  • Die bestuur van die organisasie se belange met integriteit deur die kundigheid van ons mense

The managing of the organisation’s interests with integrity through the proficiency of our people

Fokus is om / Focus is to

  • Goeie nuus in Afrikaans en Engels op Nasionale en Internasionale vlak uit te saai via satelliet en internet mediums

Broadcast the Good News message on National and International level through satellite and internet medium

  • Samewerking tussen onderskeie denominasies te bevorder

Encourage inter-denominational co-operation relationships

  • Goeie waardes en Christelike uitsendings as hoogste prioriteit te steun

Support proper values and Christian broadcast as highest priority

Hoe het dit begin?

Met ’n droom. ’n Droom om in die behoefte te voorsien van die groter kerkfamilie regoor Suid-Afrika met gratis satelliet TV in hul eie huis, in hul eie taal.

 

DROOM ’N DROOM SO GROOT, DAT DIT BESTEM IS OM TE MISLUK, TENSY GOD DAARIN IS

 

Dié woorde op ’n plakker agter op ’n motor, was die katalisator wat veroorsaak het dat geloof in aksie gesit is, om die droom in werklikheid te sien ontwikkel.

 

Where did it all start ?

With a dream. A dream to fulfil the need of the greater church community of South Africa.  Upliftment, hope for the hopeless, encouragement for everyday challenges.

 

DREAM A DREAM SO BIG THAT IT IS DESTINED TO FAIL UNLESS GOD IS IN IT

 

These were the word on the back of a motor vehicle sticker that put the faith into action in order to see the dream become a reality.

Watter dienste bied Kruiskyk?

Ons bied relevante programme wat die behoefte van daaglikse uitdagings aanspreek.

*             Satelliet TV via SPACE HD, gratis !

*             Aanlyn TV op enige slim toestel

*             Op Aanvraag programme om te kies en keur wanneer en na wie u graag wil kyk, op enige slim toestel

*             Kruiskyk Radio met 24 uur musiek, eksklusief vanuit die Kruiskyk Ateljee

 

Adverteer op Kruiskyk TV en bereik honderdduisende huishoudings landwyd broadcast@kruiskyk.tv

Stel u bediening bekend aan Suid-Afrika deur u eie tydgleuf te bekom ! broadcast@kruiskyk.tv

 

Kruiskyk TV Services

 

We provide relevant programming which speaks to the everyday challenges of our viewers.

*             Satellite TV via SPACE HD, free !

*             Online TV on any smart device

*             On Demand programming in order for the viewer to freely choose which program to view

*             Kruiskyk Radio with 24 hour music, exclusively produced by Kruiskyk Recording Studios

 

Advertise on Kruiskyk TV and reach hundreds of thousands of households countrywide broadcast@kruiskyk.tv

Host your own weekly television program broadcast@kruiskyk.tv

Ek wil graag ook uitsaai. Wat is nodig?

Ons werk graag saam met u in u opwindende reis tot aanbieder van u die Televisie program !

broadcast@kruiskyk.tv

 

I would like to broadcast on Kruiskyk TV. Where do I start ?

We would love to assist you in your journey to hosting your own Television program !

 

broadcast@kruiskyk.tv