Gemeenskap Bediening

Jesaja 6:8 – “Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my.” Kruiskyk TV se vrywilligers bedien gemeenskappe tydens Oukers aand, verskeie uitreik projekte en voedingsprojekte. Ons sal DOELGERIG die LEWENS van individue beïnvloed deur die Goeie…

Details

Familie Sentrum – Inry Dienste Sondae

Met ‘n lied in ons hart het Kruiskyk Familie Sentrum op 19 Julie met inry dienste op Sondae  begin!  Wat ‘n wonderlike ervaring om weer as gemeente bymekaar te kan kom, al is dit met sosiale distansiëring. As ‘n mens vir so lank nie saam kon kom om ”kerk” te hou nie,  besef mens weereens…

Details